Výsledky volieb do Rady školy

Vážení rodičia,

opakovanej voľby do rady školy z rodičov žiakov sa zúčastnilo 49 oprávnených voličov.

V tajných voľbách boli do rady školy zvolení:

  1. MVDr. Marcinčáková Dana, PhD. (26 hlasov)
  2. Ing. Kyselová Michaela (21 hlasov)
  3. PaedDr. Blanárová Mária (20 hlasov)

Ďalšie poradie kandidátov:

  1. RNDr. PhDr. Ištóková Jana (18 hlasov)
  2. Ing. Turyová Mária (18 hlasov)
  3. MUDr. Gajová Alena (8 hlasov)

Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujeme za Vašu účasť vo voľbách.