Dotazník pri príležitosti Dňa učiteľov bol organizovaný Žiackou školskou radou, pričom sa venoval najmä dištančnému vzdelávaniu. Od 19. marca do 26. marca 2021 ho vyplnilo 250 žiakov našej školy.

Príloha — Vyhodnotenie dotazníka pri príležitosti Dňa učiteľov