Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Vážení žiaci,

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady, vyhlasuje voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v stredu dňa 27. apríla 2022 o 8:00. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do pondelka 11. apríla 2022 23:59. V prílohe je taktiež vzor žiadosti.

Záujemcom o členstvo si dovoľujeme uviesť do pozornosti paragrafy z Štatútu žiackej školskej rady Gymnázia Šrobárova 1, 040 23 Košice s účinnosťou od 26. mája 2021 a to najmä podmienky vzniku členstva uvedené v § 7 a postupy pri konaní volieb uvedené v § 17 a § 18. Ďalšie informácie o fungovaní ŽŠR je možné nájsť v uvedenom štatúte. Online verzia je dostupná tu.

Volebná komisia bude chodiť po jednotlivých triedach, kde budú žiaci môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať ŽŠR na mailovej adrese ziackarada@srobarka.sk alebo predsedu ŽŠR na mailovej adrese 18c22@srobarka.sk, resp. osobne v 4.C triede.

S pozdravom a prianím pekného dňa Vaša ŽŠR.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady (PDF — 147 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Žiackej školskej rady (DOCX — 21 kB) →