Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Podrobnosti o vstupe návštevníka do priestorov školy →