Všetci s florbalkami do školy!

Slovenský zväz florbalu vyzýva všetkých žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky, riaditeľov, riaditeľky škôl na Slovensku, aby si v utorok dňa 12. apríla 2022, kedy si pripomíname Medzinárodný deň florbalu, priniesli do škôl florbalky a florbalové loptičky. Chceme, aby si žiaci v škole počas hodín telesnej výchovy, počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní, alebo v telocvični, vonku na dvore, s chuťou zabehali, zahrali si florbal, pretože šport a pohyb sú skvelé v akejkoľvek podobe.

Keďže hráme vždy fair-play, myslíme aj na žiakov, žiačky, ktoré florbal ešte nehrali alebo florbalku jednoducho nemajú. Budeme sa tešiť, ak im florbalku aspoň na chvíľu požičajú ich kamaráti a spolužiaci. Šport totiž spája a pekné gesto nás robí lepšími. Aj preto nerátame počet prinesených florbaliek do škôl ani počet zapojených žiakov, žiačok, pretože veríme, že v tento deň si florbal vyskúšajú všetci…

DÁTUM REALIZÁCIE: Dňa 12. apríla 2022 (utorok) hromadne cez veľkú prestávku na multifunkčnom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)