Dňa sa uskutočnil na gymnáziu Trebišovská 12 volejbalový turnaj žiačok ku Dňu študentstva. Dievčatá súperili s družstvami z gymnázií Poštová, Park mládeže a Trebišovská. Po vyrovnaných zápasoch si vybojovali druhé miesto, blahoželáme!

Fotogaléria — Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva