Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov, sa uskutočnia v stredu 21.10.2020 na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice) v čase od 15.30 h. do 17.30 h. Rodič, ktorý má v škole viac detí, si svoje volebné právo uplatňuje v triede najmladšieho z nich.

V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční vo štvrtok 22.10.2020 od 15.30 h. do 17.30 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny z rodičov.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.