Voľby do Rady školy

24. októbra 2019 (štvrtok) sa budú konať voľby dvoch zástupcov rodičov do Rady školy.

Prípadný záujem o kandidovanie do Rady školy oznámte mailom najneskôr do 23. októbra 2019 (streda) do 14:00 hod. na adresu: sekretariat@srobarka.sk.