Stužková slávnosť usadila našich maturantov za nádherne prestretý stôl a prebudila v nich spoločné ciele: túžbu osláviť začiatok a aj koniec jednej etapy v živote, prejaviť svoju mladosť, nadšenie a radosť. Slávnostne oblečení, mladí a nadšení, vnútorne rozochvení, s úsmevom na tvári a plní plánov do budúcnosti, očakávaní a snov. Svojimi príhovormi vyjadrili vďaku učiteľom a svojim najbližším. Mamkám sa leskli v očiach slzy a ockovia sa určite dojato usmievali. Celý večer dýchal mladosťou, iskril čarovnou atmosférou, hýril farbami a kvetmi.

Elán to vyjadril za nás všetkých: „Navždy sa zachová v pamäti stužková!“

Fotogaléria — Stužková 2023 – 4.A, B

Fotogaléria — Stužková 2023 – 4.C, D, E