Naša žiačka Veronika Ucekajová z 2.D sa stala úspešnou riešiteľkou 1. kola Astronomickej olympiády za rok 2019 v kategórii stredné školy. Srdečne blahoželáme!