Krajské kolo fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo , bolo pre našu školu veľmi úspešné. Filip Findorák (2.C) sa umiestnil v kategórii C na výbornom 2. mieste.

V kategórii D sa Ondrej Kováč (1.C) umiestnil na 8. mieste a stal sa úspešným riešiteľom a Júlia Némethová (1.B) sa umiestnila na 14. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!