Dňa sa na FF UPJŠ konalo krajské kolo ONEJ, v ktorom nás úspešne reprezentovali naši druháci. Filip Findorák z 2.C získal v kategórii 2C krásne 2. miesto a Michal Kostelník z 2.C si v kategórii 2A vybojoval úžasné 1. miesto a postup do celoslovenského kola. Za úspešnú reprezentáciu chlapcom ďakujeme a Michalovi držíme palce!

Fotogaléria — Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku