UPJŠ — virtuálna spoznávačka

Milí študenti,

dňa 25. novembra 2020 o 10:00 organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach online virtuálny Deň otvorených dverí. Zúčastniť sa ho môžete prostredníctvom podujatia na Facebooku.