Uchádzači prijatí bez PS

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahli v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí bez prijímacej skúšky.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).