Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka

Dňa sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka.

Zraz pre 2.A a 2.B je o 8:30 pred budovou gymnázia na Alejovej ulici č. 1.
Zraz pre 2.C a 2.D je o 8:30 pred Magistrátom mesta Košice, Trieda SNP 48/A.

Obsahové zameranie účelového cvičenia je dopravná výchova, autotrenažér, zdravotná príprava, autocvičisko. Stanovištia budú aj vonku, aj vo vnútri. Je potrebné primerane sa obliecť.

Predpokladaný koniec účelového cvičenia je o 13:00. Tešíme sa na Vašu účasť.