Dňa 4. a 12. októbra 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na účelovom cvičení.

Prváci sa zapojili do vzdelávacieho programu Hornád Green Day Education programme. Tento vzdelávací program je súčasťou cezhraničného projektu INTERREG SK-HU „REJOICE“, ktorého cieľom je využiť potenciál rieky Hornád ako atraktívnej vodnej turistickej trasy, objavenie jej okolia a ochrana tejto rieky. Žiaci mali možnosť vyskúšať si kajaky či rafty, naučili sa základy prvej pomoci a topografie, vyčistili okolie Hornádu od odpadkov a s lektorom sa naučili množstvo zaujímavostí o prítomných vodných a živočíšnych druhoch.

Druháci sa v rámci účelového cvičenia zúčastnili na akcii zameranej na dopravnú výchovu. Zahŕňala rôzne činnosti, ktorých cieľom bolo zlepšiť ich povedomie o bezpečnosti na cestách. Po teoretickom úvode sa žiaci postavili pred autotrenažér, aby si vyskúšali, ako sa správne reaguje v rôznych dopravných situáciách. Následne absolvovali odbornú prednášku o zásadách prvej pomoci, ktorú viedol pracovník Košickej záchranky. Táto prednáška zdôraznila dôležitosť správnych vedomostí a postupov pri poskytovaní prvej pomoci v prípade dopravnej nehody, ale aj v každodennom živote. Na vyvrcholenie udalosti, na jazdu v motorovom vozidle, sa žiaci veľmi tešili. Pre mnohých to bola prvá skúsenosť s riadením vozidla a veríme, že im poskytla dôležité praktické zručnosti. Akcia nám pripomenula, že žiaci sú v bežnom živote účastníkmi cestnej premávky a zdôraznila význam bezpečnosti na cestách a náležitej prípravy na riešenie situácií na cestách.

Fotogaléria — Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník