5. októbra 2018 sa na našej škole konala beseda s absolventkou Šrobárky Barborou Ruščin, brand manažérkou firmy Deutsche Telekom. Počas jednodňového podujatia, ktoré organizuje nadácia Pontis spolu so SAPIE, sa na svoje bývalé stredné školy na Slovensku vrátilo 50 inšpirujúcich slovenských lídrov zo sveta podnikania a biznisu, aby žiakov motivovali prostredníctvom vlastných príbehov. Barbora Ruščin na vlastnom životnom príbehu ukázala potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí. Podnetnej a zaujímavej diskusie sa zúčastnil výber žiakov 4. ročníka a žiaci 3.B triedy.

Fotogaléria — This is 21: Priprav sa na 21. storočie!

Článok — Priprav sa na 21. storočie!

Článok — Projekt This is 21 chce motivovať mladých ľudí, aby na sebe pracovali