Naše gymnázium sa v školskom roku 2023/2024 opäť zapojilo do unikátneho projektu LAB IT Creativity. Zameraný bol na informačné technológie a inovatívne technologické riešenia, ktoré vytvorili žiaci. Cieľom projektu je budovať zdravý vzťah k technológiám a zručnosti, ktoré sú s nimi späté. Počítačová a digitálna gramotnosť sa stáva nevyhnutným predpokladom uplatnenia sa na trhu práce a táto potreba sa bude len zväčšovať.

Projekt LAB IT Creativity vyvrcholil prezentáciou finálnych produktov, na ktorých študenti počas školského roka pracovali. Medzi inými zaznela aj prezentácia o projekte Digitálna mapa školy — ŠrobMap našich žiakov Eduarda Lehockého a Michala Hoľana z 3.C, s ktorým získali 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže AMAVET. Chlapci síce v tejto súťaži nezabodovali, ale určite si prehĺbili ich programátorské vedomosti a prepojili kreatívne a kritické zmýšľanie.

Fotogaléria — Unikátny projekt LAB IT Creativity