Súťaž „Ako zmení energetická kríza Európu?“

V súčasnosti čelí Európska únia asi najväčšej energetickej kríze od svojho vzniku. Dodávky surovín z Ruska sú na historických minimách, vojna voči Ukrajine motivovala Európu k sankciám a tak musíme hľadať nové zdroje a riešenia. Napíšte esej v rozsahu max. 2 A4 na tému, ku akým krokom by mali pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ, Európske inštitúcie, alebo Vy sami, aby Európsky projekt úspešne zvládol túto výzvu. Má Európska únia k dispozícii dostatočné nástroje k zvládnutiu takejto krízy? Je možné vyvážiť náš komfort cenou života? Je riešením prechod na alternatívne udržateľné zdroje energie? Aké poučenia by si mohlo Európske spoločenstvo vziať z týchto udalostí? Vyjde z tejto situácie posilnené? Ako by si postupoval Ty?

Svoje eseje posielajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 8. novembra 2022.

Viac informácií o súťaži →