Študentská kvapka krvi 2018

Na Šrobárke sa mobilný odber uskutoční dňa 23. októbra 2018 od 8:00 hod. v Aule školy. Prosíme všetkých, ktorí, nemajú naporúdzi žiadnu výhovorku, aj tých, ktorí majú výhovoriek na rozdávanie, aby prišli a darovali svoju vzácnu krv. Prvodarci, aj Vy pomôžte chrániť ľudské životy.

Prihlásiť sa môžete ihneď až do 19. októbra u p. p. Letošníkovej, kde získate aj potrebné informácie.

Viac informácií o darovaní krvi →