Nadácia Tatra banky pripravila grantový program Stredoškoláci do sveta, ktorým podporuje vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Pritom Nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi, …) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Otvorenie programu: 30. január 2019 (utorok)
Uzávierka programu: 15. marec 2019 (piatok)

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Kritériá — Grantový program Stredoškoláci do sveta

Plagát — Grantový program Stredoškoláci do sveta