Vážený pedagogický zbor, milí študenti,

obdobie Vianoc, pokoja a lásky, sa nezadržateľne blíži, a preto aj Vy môžete podať pomocnú ruku a spestriť tieto sviatky ľuďom v núdzi.

Od 9. do 15. decembra 2020 sa na našej škole uskutoční 3. ročník charitatívnej výpomoci s názvom Šrobárska tehla. Táto forma pomoci je určená pre centrum Dorka v Košiciach. Prispieť môžete trvanlivými potravinami, drogériou či hrncami. Vítané sú aj deky a paplóny v dobrom stave. Vaše veci, ktoré sa rozhodnete darovať, môžete odovzdávať každý pracovný deň od 7:00 do 16:00 na vrátnici.

Vopred ďakujeme každému z Vás, pretože aj malé kroky vedú k veľkému cieľu.

Žiacka školská rada

Fotogaléria — Šrobárska tehla (školský rok 2019/2020)

Fotogaléria — Šrobárska tehla (školský rok 2018/2019)