Po úspešne zvládnutej kandidátskej fáze sme dňa 15. októbra 2021 odoslali Autorizačnú prihlášku do programu International Baccalaureate. IB Diploma Programme je náročný dvojročný študijný program pre 3. a 4. ročník gymnázia zakončený medzinárodnou maturitnou skúškou, ktorá pomôže študentom otvoriť dvere na zahraničných univerzitách.

Gymnázium Šrobárova je kandidátskou školou pre IB DP a prechádza autorizačným procesom, aby mohla byť označená ako IB World School.

Držme si všetci palce, aby sme boli v procese hodnotenia úspešní, je pred nami ešte neľahká cesta, ale my veríme, že na jej konci sú dvere otvorené úspechu.