Šrobárka s názorom: Diskusia s Matejom Tóthom

Milí Šrobárčania,

Matej Tóth, olympijský víťaz, prijal naše pozvanie na decembrovú diskusiu. Okrem iného sa budeme venovať motivácii — ako si ju udržať, ako s ňou pracovať.

V druhej časti diskusie sa budeme venovať odpovediam na Vaše otázky. Pokojne ich vyplňte anonymne a my sa opýtame.

Stretneme sa v online prostredí MS Teams (kanál Ziaci gymnazia teams) vo štvrtok, 9. decembra 2021, v čase od 18:00 do 19:00.

Účasť je dobrovoľná. Veríme, že naše pozvanie prijmete a už teraz sa na Vás tešíme, Kurcinová a Debatný klub.