Šrobárka s názorom: Diskusia o situácii v Afganistane

Milí Šrobárčania,

august 2021 všetky svetové médiá zaplnili informácie o Afganistane. Ak sa v tejto problematike strácate, tak práve pre Vás sme pripravili prednášku v online prostredí MS Teams, vo štvrtok, 7. októbra 2021, v čase od 18:00 do 19:00 s dokt. Stelou Csachovou z UPJŠ.

Účasť je dobrovoľná. Veríme, že naše pozvanie prijmete a už teraz sa na Vás tešíme, Kurcinová a Debatný klub.