Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že aj napriek neľahkej dobe ste si na nás spomenuli a v roku prispeli krásnou sumou 12 271 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Za toto pekné gesto Vám veľmi pekne ďakujeme!

Šrobárčania — Šrobárke