Medzi ocenenými piatimi mladými ľuďmi je aj náš žiak Gabriel Sarkovics. Pri oceňovaní odzneli tieto slová: „Ak ste sa ešte nestretli s päticou mládežníkov v našom kraji, to akoby ste ani neboli. Sú totiž všade. Pomáhajú na stanici prichádzajúcim a odchádzajúcim Ukrajincom, kde od začiatku vojny trávili aj celé noci. Sú súčasťou kultúrnych podujatí. Ako dobrovoľníci deti zabávajú v rolách maskotov na akciách, pomáhali pri Bielej Noci, boli na aktivitách environmentálneho charakteru v Sosne, pri adopciách zvierat na dni Nájdite sa… Jednoducho, kedykoľvek treba niekde v kraji pomôcť, sú tam, ochotní priložiť ruku a srdce k dielu a byť v plnom nasadení. Okrem pomoci z ich tímu ide príjemná priateľská atmosféra, ako zhmotnenie pocitu „dobrovoľníctvo spája“.

Fotogaléria — Srdce na dlani