Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Milí žiaci,

slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v piatok 28. júna 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore Gymnázia na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach. Po ukončení školskej slávnosti budú v triedach na triednických hodinách odovzdané vysvedčenia.

Výdaj obedov v školskej jedálni bude v čase od 10:45 do 12:00 hod.