Olympiáda zo SJL — školské kolo

Milí študenti, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — školské kolo sa uskutoční 29. novembra 2018 (štvrtok) o 9:00 (po 1. vyučovacej hodine) v aule. Prosíme tých, ktorí sa prihlásili, aby prišli včas.