Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Milí študenti, 15. novembra 2018 na 1. hodine sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Stretnutie prihlásených študentov bude o 8:00 pred bufetom.

Na ústnu časť postúpia štyria študenti, ktorí získajú najvyšší počet bodov. Výsledky budú zverejnené v pondelok (19. novembra 2018) na nástenke pri kabinete anglického jazyka (č. 24). Termín ústnej časti Vám oznámia pani profesorky.