Pre trojčlenné tímy našich Šrobárčanov sme 19. októbra 2021 pripravili dejepisnú súťaž zameranú nielen na vedomosti, ale aj na tvorivosť.

V tomto roku si okrem iných pripomíname aj tieto výročia: 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka, 60 rokov od prvého letu človeka do vesmíru, 20 rokov od pádu „Dvojičiek“ a 500 rokov od objavnej plavby F. Magalhaesa v Tichom oceáne a jeho úmrtia. Práve tieto udalosti tvorili obsah našej súťaže. Ďakujeme všetkých za účasť a víťazom ešte raz blahoželáme.

Tu sú naši ocenení:

  • 3. miesto tím z 1.E: Scarlett Zini, Sofia Kováčová a Eliška Tkáčová
  • 2. miesto tím z 3.D: Katarína Nagyová, Zora Slovinská a Eliška Filipová
  • 1. miesto tím z 3.C: Tomáš Kondáš, René Dedinský a Jakub Lašovský
Fotogaléria — Školská dejepisná súťaž „Rok historických výročí“