Shakespeare Memorial 2022

Po vynútenej dvojročnej prestávke sa na našej škole opäť uskutoční súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare Memorial.

Školské kolo bude v utorok 8. novembra 2022 o 14:45, krajské kolo sme naplánovali na stredu 23. novembra 2022 od 10:00. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoštátneho finále, ktoré bude v Bratislave dňa 8. decembra 2022.

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. I. Melichová (melichova@srobarka.sk). Tešíme sa na Vás.