Videá o maturitnej skúške

Milí štvrtáci, na stránke o maturite nájdete video o tom, ako funguje maturitná skúška a jej hodnotenie, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a čo vás čaká pri ústnej maturite.

Video – Ako funguje maturitná skúška? →
Video – Ako sa hodnotí externá časť maturity? →
Video – Ako prebieha maturitná skúška? →