Batérie sú súčasťou veľkého množstva výrobkov, ktoré nám uľahčujú život a bez ktorých sa už v dnešnej dobe nezaobídeme. Vybité batérie však obsahujú škodlivé látky a i napriek svojej malej veľkosti môžu nesprávnym nakladaním v prírode napáchať veľké škody. Ich recykláciou je možné ušetriť významné množstvo prírodných zdrojov.

Veľa použitých batérií skončí v komunálnom odpade a množstvo sa ich len tak hromadí v zásuvkách slovenských domácností. Niektoré skončia na skládke odpadov bez využitia a ohrozujú životné prostredie. Batérie sa rozkladajú dlhú dobu (200 – 500 rokov) a uvoľňujú sa z nich nebezpečné chemické látky.

Budúcnosť patrí ekologickému prístupu. A preto, milí Šrobárčania, začnite doma s malým „baterkovým“ upratovaním a použité batérie odovzdajte do zbernej nádoby pri vrátnici. Dávate im tak druhú šancu. Separáciou použitých batérií znižujete svoj negatívny vplyv na životné prostredie a zabezpečujete aj prácu mnohým ľuďom pracujúcim v recyklačnom priemysle.
Malým krokom tak môžete prispieť k lepšiemu svetu.

Fotogaléria — Separovanie použitých batérií