Dňa sme sa aj my zúčastnili Krajského kola súťaže v prednese a speve v ruskom jazyku Ruské slovo. Tento rok boli vystúpenia zamerané na tému Svet povolaní. Sára Szathmáryová získala v speve 2. miesto a Viktória Bukátová za prednes poézie 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k krásnemu výsledku.

Fotogaléria — Ruské slovo – krajské kolo