Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov. Začiatkom októbra bol preto na programe Imatrikulačný ples Šrobárky.

Pasovanie žiakov do cechu si zobral pod svoje krídla školský parlament. Naši prváci si pripravili program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a schopnosť spolupráce. Prejavili sa tu zrelí jednotlivci, ako aj zdravý kolektív triedy. No a po prísahe vernosti našej škole nasledovala výborná zábava až do polnoci.

Všetkým organizátorom ďakujeme za krásny večer.

Fotogaléria — Imatrikulačný ples Šrobárky 2023