Prijímacie konanie — termíny

Termíny pre prijímacie konanie 2024