Riaditeľské voľno

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja v plnom znení →