Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Opatrenia MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →