Podávanie prihlášok na UPJŠ — predĺženie termínu

Možnosť podania prihlášky na bakalárske štúdium na UPJŠ v Košiciach sa predlžuje do 30. apríla 2020.