Prázdninový fotopríbeh — školská geografická súťaž

Milí Šrobárčania,

pripravili sme pre Vás ďalší ročník dobrovoľnej súťaže Prázdninový fotopríbeh. Vašou úlohou je vytvoriť prezentáciu alebo video z Vašich zážitkov z tohtoročného leta.

Podmienky:

  • Prezentácia 12 – 17 slidov, alebo video 3 – 5 min. s vlastnými fotografiami alebo mini videá.
  • K fotografiám vlastné popisy – vlastné postrehy, zážitky, zapamätané informácie.
  • Výsledné práce prosím poslať na adresy: gerocova@srobarka.sk a kurcinova@srobarka.sk (obe adresy) do 27. októbra 2021 (vrátane).
  • Najlepších piatich odmeníme vecnými cenami – knihy, USB, čokoláda. Každý účastník dostane za zapojenie jednotku do predmetu.

Tešíme sa na Vás, p.p. Geročová, p.p. Kurcinová