Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 28. októbra 2020 (streda) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams. Rodičovské prístupy na Teams Vám pošleme e-mailom.