Srdečne blahoželáme naším úspešným súťažiacim Veronike Mlynskej, Sophii Tӧkӧly a Richardovi Fiedlerovi k úspešnému postupu do krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti.