Záujmové krúžky

Milí Šrobárčania,

zverejnili sme ponuku záujmových krúžkov na školský rok 2021/2022.

Viac informácií o krúžkoch →