PHF EU — informačný deň

Milí študenti,

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach — Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje dňa 21. októbra 2022 v čase 10:00 – 12:00 informačný deň pre záujemcov o štúdium.