Dňa sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo celoštátne kolo programátorskej súťaže Palma Junior.

Do finále postúpili aj 3 naše tímy. Na krásnom 4. mieste sa umiestnili Šimon Sobek a Ján Lévai z 1.C, na 7. mieste sa umiestnili Mark Takáč a Tomáš Sedlák z 2.C a na 8. mieste sa umiestnil Filip Findorák tiež z 2.C. Chlapcom k dosiahnutému výsledku gratulujeme.