Oznamy a novinky školskej jedálne

V školskom roku 2018/2019 sme spustili elektronické odhlasovanie stravy.

Po doplnení e-mailových adries budú poštové poukazy na mesiac október zasielané e-mailom.

Novinky v školskej jedálni →