Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 150 ods. 5 udeľuje na deň 27. máj 2019 (pondelok) riaditeľské voľno pre 1. – 3. ročník z prevádzkových dôvodov. V tento deň sú odhlásení z obeda všetci žiaci.

Vyučovanie bude pokračovať 28. mája 2019 (utorok).