Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 150 ods. 5 udeľuje na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

29. októbra 2018 sú odhlásení z obeda všetci žiaci. Vyučovanie bude pokračovať 5. novembra 2018 (pondelok).