Oznam

Vyučovanie žiakov Gymnázia, Šrobárova 1, Košice pokračuje dištančnou formou. O možnom otváraní školy Vás budeme včas informovať na základe pokynov zriaďovateľa školy.

Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.